+47 38 26 33 33


Prisliste - Mandalsadvokatene

Uten nærmere avtale gjelder følgende veiledende timesatser ved vårt kontor:

                                                                                                    Eks MVA                      Inkl. MVA 25%

Førstegangskonsultasjon inntil en halvtime                        kr 600                          kr 750

Sivile saker - varierende etter saktype                                  kr 1.500-1900            kr 1875-2375

Testament, ektepakt, samboeravtale                                   kr 2500                        kr 3125


I tillegg vil det kunne påløpe utlegg til f.eks behandlingsgebyr til retten, reiseutgifter m.v.


Fri rettshjelp                                                      Egenandel

Det må vi avklare på forhånd med vårt kontor om saken om saken kommer inn under ordningen for fri rettshjelp. Vi vil være behjelpelige med søknad og kan informere om de nærmere vilkår. I de fleste tilfeller må det betales en egenandel.


Rettshjelpforsikring                                          Egenandel

Enkelte sivile tvister vil inntil et visst beløp kunne dekkes av din villa-, hjem-, bil, hytte-, eller landbruksforsikring. Egenandel vil variere fra selsakp til selskap. Kontoret vil være behjelpelig med søknad til ditt forsikringsselskap.